Chủ đề: thương mại điện tử

Website thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử là hình thức giao dịch mua bán được thực hiện trên Internet thông qua website. Người mua hàng trực tuyến đang được tận hưởng những lợi ...