Chính sách bảo hành

Các chính sách và quy định về việc bảo hành, bảo trì sản phẩm, dịch vụ do Công ty TNHH Phương Nam Vina cung cấp.

Chính sách bảo mật

Phương Nam Vina cam kết bảo mật an toàn tuyệt đối về thông tin riêng tư của khách hàng theo chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn thanh toán

Thông tin hướng dẫn thanh toán phí dịch vụ cho Công ty TNHH Phương Nam Vina khi khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.