Chủ đề: châu Á

Liên minh châu Âu EU là tổ chức gì?

Liên minh châu Âu - EU là một tổ chức liên Chính phủ của các nước châu Âu được thành lập vào ngày 01/11/1993, trụ sở đặt tại Vương quốc Bỉ và cơ cấu tổ ...

Ở châu Âu có những tôn giáo nào?

Phần lớn người dân châu Âu theo đạo Kitô. Tôn giáo này có ba nhánh lớn là: Công giáo Roma, Chính thống giáo Đông phương, Tin Lành và ở một số nơi theo đạo Hồi ...