Chủ đề: giải thưởng

Giải thưởng Cành Cọ Vàng là gì?

Cùng với giải Oscar và Quả cầu Vàng, giải Cành cọ Vàng cũng là một trong những giải thưởng điện ảnh cao quý dành cho những bộ phim xuất sắc nhất của môn