Chủ đề: xử phạt

Tội gây rối trật tự công cộng là gì?

Tội gây rối trật tự công cộng là gì? Hãy cùng Phương Nam 24h tìm hiểu định nghĩa, chủ thể, khách thể, hành vi và những đặc điểm của tội gây rối trật tự ...

Tội đánh bạc bị xử phạt như thế nào?

Hành vi đánh bạc sẽ phải chịu hình thức xử phạt như thế nào? Cùng tìm hiểu các quy định, mức xử phạt hành chính trong pháp luật khi bị bắt tội về danh đánh ...