THÔNG TIN: Nhật Bản (10 kết quả - 1 Trang)

Tại sao Nhật Bản hay có sóng thần?

Là một cường quốc về kinh tế nhưng Nhật Bản thường phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là sóng thần. Nguyên nhân chính gây ...