Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu bán hàng chi tiết

Đẩy mạnh doanh thu bán hàng và tối đa hóa lợi nhuận bao giờ cũng là mục tiêu cuối cùng mà mọi cá nhân hoặc tổ chức mong muốn hướng tới khi tham gia vào hoạt động kinh doanh. Bởi lẽ sự thành công hay thất bại của một công ty thường được đo lường thông qua mức độ lợi nhuận mà doanh nghiệp đó đạt được nhưng để sinh ra lợi nhuận thì trước tiên phải tạo ra doanh thu cao. Một doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận tốt không chỉ chứng tỏ sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh hiện tại mà còn thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Vậy doanh thu là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết đến bạn về khái niệm doanh thu, cách tính chi tiết và những phương pháp hiệu quả để tăng cường doanh thu.
 

Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu bán hàng chi tiết
 

Doanh thu là gì?

Doanh thu (revenue) là tổng số tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức thu được từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Đây được xem là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu suất của hoạt động kinh doanh, đồng thời phản ánh quy mô cũng như khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Mặt khác, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 14 thì doanh thu còn được định nghĩa là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp có thể thu được trong một kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và đồng thời góp phần vào việc tăng vốn chủ sở hữu.

Hiểu một cách đơn giản, doanh thu là tổng số tiền hoặc giá trị tài sản thu nhập được từ các hoạt động buôn bán hay cung cấp sản phẩm / dịch vụ. Đây là nguồn thu nhập chính của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho khách hàng. Khi xem xét chỉ số này, mọi người có thể đánh giá liệu rằng doanh nghiệp có đang hoạt động hiệu quả hay không cũng như nhận biết thu nhập của tổ chức đó chủ yếu phát sinh từ khoản nào.

Thông thường, doanh thu của một doanh nghiệp có thể đến từ các nguồn sau:

- Doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

- Khoản thu nhập từ việc mua bán ngoại tệ hoặc sang nhượng cửa hàng.

- Doanh thu từ việc cho thuê tài sản như bất động sản, thiết bị.

- Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ.

- Lãi từ tiền gửi ngân hàng hoặc các khoản đầu tư như trái phiếu.
 

Doanh thu là gì?
 

Phân biệt doanh thu với thu nhập và doanh số

Nhiều người thường không phân biệt được sự khác nhau giữa 3 thuật ngữ là doanh thu, thu nhập và doanh số vì chúng đều là những khoản tiền mà doanh nghiệp thu được trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, đây là các khái niệm hoàn toàn riêng biệt và bạn có thể phân biệt rõ chúng thông qua nội dung so sánh dưới đây:

1. Sự khác biệt giữa doanh thu và thu nhập

Doanh thu và thu nhập là hai khái niệm kế toán quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ liên quan đến nhau trong một tổ chức kinh doanh. Theo đó, doanh thu chính là cơ sở để tính toán thu nhập, còn thu nhập lại là thước đo hiệu quả thể hiện hiệu suất kinh doanh của một doanh nghiệp. Ngoài ra, để phân biệt rõ hơn hai khái niệm này thì bạn có thể xem qua bảng so sánh dưới đây:

 

Phân biệt

Doanh thu

Thu nhập

Định nghĩa

Là số tiền mà một cá nhân hoặc tổ chức thu được thông qua hoạt động kinh doanh bán hàng trong một chu kỳ kế toán.

Là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong một kỳ kế toán nhất định. Nó thể hiện giá trị thực của doanh nghiệp, là số tiền mà công ty kiếm được sau khi đã trừ đi mọi chi phí cho sản xuất và kinh doanh.

Phạm vi áp dụng

Tính cho tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lãi cho vay, lãi tiền gửi,....

Chỉ được tính cho các hoạt động kinh doanh thông thường của tổ chức, không bao gồm những nguồn thu nhập bất thường như thanh lý tài sản, hoạt động tài chính,....

Cách tính

Bằng tổng giá trị của hàng hóa / dịch vụ đã bán trong kỳ kế toán nhân với giá của sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng, sau đó cộng thêm các khoản phụ thu khác (nếu có).

Được tính bằng công thức: Thu nhập = Doanh thu - Chi phí

Ý nghĩa

Là chỉ số đo lường quy mô về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Là chỉ số để đánh giá sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

2. Phân biệt doanh thu và doanh số

Đôi khi, chúng ta cũng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn giữa doanh thu và doanh số bởi lẽ chúng có công thức tính khá tương đồng nhau. Tuy nhiên, doanh thu không chỉ đơn giản là tổng số tiền thu được từ việc bán hàng như doanh số mà nó còn bao gồm những lợi ích đầu tư về cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hay thu nhập khác từ cho thuê tài sản, lãi suất từ ngân hàng,...
 

So sánh

Doanh thu

Doanh số

Khái niệm

Là toàn bộ giá trị lợi ích về mặt kinh tế doanh nghiệp đã có được sau một chu kỳ kế toán.

Là tổng số tiền mà tổ chức thu được từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Phạm vi

Bao gồm cả khoản tiền thu được từ những hoạt động khác như cho thuê tài sản, tài chính, lãi tiền gửi,....

Chỉ tính đến số tiền thu được từ hoạt động bán hàng hóa.

Cách tính

Cộng doanh thu từ hoạt động bán hàng với doanh thu từ các hoạt động khác.

Doanh số được tính bằng cách nhân số lượng sản phẩm, dịch vụ bán ra với đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó.

Ý nghĩa

Là chỉ tiêu đo lường sự sinh lời của một tổ chức, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, hoạt động kế toán thu,....

Đo lường kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng của một tổ chức, là bằng chứng rõ ràng cho các chiến lược tiếp thị trong một giai đoạn cụ thể.

 

Tầm quan trọng của doanh thu đối với doanh nghiệp

Doanh thu mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với mọi doanh nghiệp nhưng để cụ thể hơn, chúng ta có thể tóm gọn thành 3 vai trò sau đây: 

1. Thước đo hiệu quả của hoạt động kinh doanh

Doanh thu đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh của một công ty. Nó phản ánh tổng giá trị tiền mà tổ chức thu được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể. Mặt khác, mức doanh thu cao cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp đó đang hoạt động hiệu quả và có khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào doanh thu mà không kết hợp với các chỉ số khác có thể dẫn đến thiếu sót hoặc sai lầm trong việc đánh giá một cách toàn diện hiệu suất kinh doanh. Theo đó, các yếu tố khác cần xem xét bao gồm tỷ suất sinh lời, lợi nhuận, chi phí hoạt động, tăng trưởng doanh số, khả năng thanh toán nợ,....

2. Cơ sở để tính toán lợi nhuận

Lợi nhuận được tính bằng tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí nên vì vậy, chúng ta có thể nói rằng doanh thu là nền tảng để tính toán lợi nhuận của một tổ chức.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng mức doanh thu cao không nhất thiết đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Bởi lẽ trong nhiều trường hợp, mặc dù có doanh thu lớn nhưng nếu chi phí cũng tăng lên thì lợi nhuận có thể giảm hoặc thậm chí là âm. Ngược lại, một tổ chức có doanh thu thấp những chi phí được tối ưu tốt thì lợi nhuận lại có thể ở mức cao.

Nhìn chung, doanh thu chỉ là một phần trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của một tổ chức hoặc công ty. Vậy nên để đánh giá một cách chính xác, doanh nghiệp cần xem xét doanh thu cùng với các yếu tố khác như chi phí sản xuất, giá vốn hàng bán, giá bán cùng với lợi nhuận thực sự nhận được.

3. Nguồn vốn để tái sản xuất và phát triển

Là số tiền thu được sau một kỳ kế toán, doanh thu chính là nguồn vốn quan trọng được dùng để tái tạo các yếu tố sản xuất đã hao mòn hoặc lạc hậu, mua sắm nguyên vật liệu, thiết bị và máy móc mới nhằm chuẩn bị cho hoạt động sản xuất dây chuyền sản phẩm tiếp theo. Ngoài ra, doanh thu còn được sử dụng để trả lương cho người lao động, lãi vay, chi trả phí quản lý và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh thu cũng còn được xem là nguồn kinh phí để công ty đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh, từ đó tăng cường sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 

Doanh thu
 

Các loại doanh thu thường gặp

Doanh thu có thể được phân chia thành nhiều loại khác nhau nhưng nếu xem xét từ góc độ nguồn gốc của doanh thu thì chúng sẽ bao gồm các loại sau:

1. Doanh thu từ hoạt động bán hàng

Doanh thu từ hoạt động bán hàng là tổng số tiền mà tổ chức thu được từ việc bán ra các sản phẩm, dịch vụ do chính mình tự sản xuất hoặc cung cấp trong một chu kỳ kế toán. Có thể thấy, đây là một chỉ số quan trọng thể hiện tình hình bán hàng cũng như hiệu quả của các chiến lược tiếp thị mà doanh nghiệp đã tạo ra. Theo đó, doanh thu từ hoạt động bán hàng bao gồm các khoản thu như sau:

- Tiền thu từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

- Tiền thu từ lãi suất trên khoản cho vay.

- Tiền thu từ lãi suất từ việc gửi tiền vào ngân hàng.

- Tiền thu từ cho thuê tài sản.

- Tiền thu từ những thanh khoản không phản ánh đúng giá trị của hàng hóa hay dịch vụ đã cung cấp.

Thực tế, doanh thu từ hoạt động bán hàng là nguồn tài chính chủ yếu để công ty chi trả cho các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh, tái đầu tư, phát triển sản phẩm mới, mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh. Không chỉ vậy, nó cũng giúp tổ chức không bị phụ thuộc vào việc vay vốn từ bên ngoài, từ đó giảm chi phí và áp lực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

2. Doanh thu từ hoạt động tài chính

Đúng như tên gọi của nó thì đây là các khoản thu mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động tài chính, bao gồm:

- Tiền lãi từ các hoạt động ủy thác đầu tư, cho người khác vay, tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ,....

- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán và các loại trái phiếu ngắn hạn hoặc dài hạn.

- Cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty mà doanh nghiệp góp vốn hoặc nắm giữ cổ phần.

- Thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp trong công ty con, liên doanh hoặc công ty liên kết.

- Chênh lệch tỷ giá trong mua bán ngoại tệ và kinh doanh ngoại hối.

- Thu nhập từ các hoạt động đầu tư khác và chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn.

- Thu nhập từ các hoạt động tài chính khác.

Bên cạnh số tiền kiếm được hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh thu từ hoạt động tài chính cũng đóng vai trò là nguồn thu nhập bổ sung quan trọng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu tài chính của công ty như tỷ suất sinh lời, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn,... và nhiều yếu tố khác.
 

Công thức tính doanh thu
 

3. Doanh thu nội bộ

Doanh thu nội bộ là số tiền thu được từ hoạt động bán sản phẩm và dịch vụ giữa các đơn vị bên trong cùng một tổ chức hoặc tập đoàn. Trong các giao dịch này, giá bán có thể được xác định theo giá bán nội bộ hoặc giá bán tương đương với một giao dịch độc lập.

Theo đó, doanh thu nội bộ được coi là cơ sở để đánh giá tình hình kinh doanh bên trong của tổ chức. Phần doanh thu này sẽ được ghi nhận khi công ty đã hoàn tất việc chuyển giao lợi nhuận và rủi ro gắn liền với hàng hóa cho các bên mua nội bộ, chẳng hạn như nhân viên, công ty con.

Ví dụ như công ty A có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01/4/2024, họ bán 100 sản phẩm cho chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá bán là 10.000 đồng / sản phẩm trong đó, chi phí vốn của 100 sản phẩm này là 8.000 đồng / sản phẩm.

Kế toán tại trụ sở của Công ty A sẽ ghi nhận doanh thu nội bộ như sau:

- Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (chi nhánh)

- Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ

Lúc này, số tiền 100.000.000 đồng từ hoạt động bán hàng này sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty A dưới hình thức doanh thu nội bộ.

4. Doanh thu bất thường

Doanh thu bất thường là các khoản thu đột ngột trong ngắn hạn và không thường xuyên xuất hiện trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Đây thường là kết quả của các hoạt động như thanh lý tài sản, bán vật liệu, hàng tồn dư thừa hoặc tiêu trừ khoản phải trả nhưng không cần trả.

Theo quy định của kế toán Việt Nam, doanh thu bất thường được ghi nhận là những khoản thu phát sinh từ các hoạt động không liên quan đến quá trình kinh doanh bán hàng thông thường của doanh nghiệp và không có khả năng tái diễn trong tương lai. Trong các báo cáo tài chính, doanh thu bất thường được thể hiện riêng biệt so với doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan có thể đánh giá khách quan hơn về tình hình tài chính hiện tại của công ty.

Công thức tính doanh thu chi tiết, chính xác

Cách tính doanh thu có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể, quy mô, sản phẩm, dịch vụ cũng như việc nguồn thu của doanh nghiệp đến từ những hạng mục nào. Dưới đây là một số cách tiếp cận cơ bản và thông dụng nhất để tính doanh thu mà có thể được sử dụng trong nhiều loại hình kinh doanh:

- Đối với hoạt động bán sản phẩm: Doanh thu = Giá bán x Sản lượng

- Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: Doanh thu = Số lượng khách hàng x Giá dịch vụ

Trên đây chỉ là những công thức tính doanh thu cơ bản nhất, vậy nên các doanh nghiệp cần dựa vào phạm vi hoạt động và loại hàng hóa cụ thể mà mình bán để điều chỉnh chúng sao cho phản ánh chính xác hoạt động của tổ chức. Điều này giúp công ty hoạt động một cách hiệu quả nhất, tối ưu hóa lợi nhuận và tránh những rủi ro không mong muốn.
 

Cách tính doanh thu
 

Cách tăng doanh thu bán hàng hiệu quả

Như đã ở nhấn mạnh ở trên, mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp khi bước chân vào hoạt động sản xuất kinh doanh đều là tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu này thì bạn cần phải tạo ra nguồn doanh thu với sức tăng trưởng cao, giảm bớt chi phí và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, để tăng doanh thu bán hàng một cách hiệu quả, các công ty và doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp sau:

1. Thấu hiểu khách hàng tiềm năng

Hiểu rõ khách hàng tiềm năng là một bước đầu tiên cũng như chủ chốt để đẩy mạnh doanh thu từ việc bán hàng. Bởi lẽ chỉ khi xác định được đối tượng mục tiêu, doanh nghiệp mới có thể tập trung tài nguyên và nỗ lực của mình vào việc tiếp cận cũng như thu hút đúng nhóm khách hàng. Điều này giúp tổ chức giảm thiểu thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu suất của các chiến lược tiếp thị bán hàng.

Bằng cách thấu hiểu khách hàng tiềm năng, bạn có thể nắm bắt nhanh chóng về thị hiếu, mong muốn, nhu cầu, thói quen mua sắm và ưu tiên của họ. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp phát triển các chiến lược marketing, bán hàng phù hợp cũng như cung cấp giá trị thực sự cho khách hàng và tăng cơ hội tiếp cận thành công.

2. Gia tăng số lần mua lại trên mỗi khách hàng

Chuyển đổi khách hàng mới thành khách hàng trung thành thông qua việc gia tăng số lần mua là một chiến lược hiệu quả để thúc đẩy doanh thu cho công ty của bạn. Theo đó, thay vì phải liên tục tìm kiếm khách hàng mới nhưng họ có thể dễ dàng rời bỏ thương hiệu thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không tìm cách giữ chân khách hàng trung thành - nhưng người đã tin tưởng doanh nghiệp và có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Theo đó, chi phí duy trì khách hàng cũ thường chỉ bằng 1/5 - 1/10 so với việc tìm kiếm và thu hút khách hàng mới, điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quảng cáo và tiếp cận. Không chỉ tối ưu về mặt chi phí mà như đã nói ở trên thì việc khách hàng quay lại mua hàng nhiều lần cũng góp phần thúc đẩy doanh thu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên để thúc đẩy sự trung thành của khách hàng, quan trọng là đảm bảo họ có trải nghiệm mua hàng và sử dụng tốt nhất có thể. Theo đó, bạn có thể tăng số lần khách hàng mua lại bằng cách thiết lập các chương trình thẻ thành viên, gửi email chăm sóc khách hàng, tặng thẻ voucher, chiết khấu cho lần mua kế tiếp, tặng quà hoặc ưu đãi cho khách hàng thân thiết,... Khi khách hàng cảm thấy mối quan hệ với doanh nghiệp của bạn là một liên kết mạnh mẽ thì họ sẽ có xu hướng quay lại mua hàng.

3. Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi mua hàng

Tỷ lệ chuyển đổi được đánh giá thông qua tỷ lệ mua hàng trên tổng số khách hàng tiềm năng mà doanh nghiệp tiếp cận được. Để tăng tỷ lệ này thì vai trò của nhân viên bán hàng là rất quan trọng. Vì vậy, một trong những cách hiệu quả để thuyết phục đối tượng tiềm năng mua sản phẩm là cải thiện khả năng bán hàng của nhân viên thông qua việc đào tạo và hướng dẫn bài bản.

Ngoài ra, thiết lập chính sách và chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá đi kèm cũng đóng góp vào việc khuyến khích hành vi mua sắm chốt đơn của khách hàng. Mặt khác, bạn còn có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản để tăng tỷ lệ chuyển đổi như nâng cao dịch vụ khách hàng, thiết lập chính sách bảo hành linh hoạt, xây dựng website bán hàng chuyên nghiệp, cung cấp chương trình miễn phí vận chuyển và lắp đặt,....

4. Tăng giá trị đơn hàng trung bình

Muốn tăng doanh thu nhanh chóng thì bạn nhất định không thể bỏ qua việc nâng cao giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng. Bởi lẽ với mỗi hóa đơn có giá trị thanh toán cao hơn thì số tiền thu về từ mỗi giao dịch cũng sẽ lớn và điều này sẽ trực tiếp tác động làm tăng doanh thu cho tổ chức. 

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, để tăng giá trị đơn hàng trung bình thì bạn có thể thực hiện một số cách như bán theo combo, bán chéo, chương trình ưu đãi, giảm giá, cung cấp voucher có thời hạn, áp dụng hệ thống thẻ thành viên, cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí, tặng quà kèm theo,....
 

Doanh thu bán hàng
 

5. Hoàn thiện chiến lược định giá

Giá cả đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quyết định mua hàng, vì vậy việc điều chỉnh giá sản phẩm hoặc dịch vụ cần phải phù hợp với mục tiêu doanh thu cũng như biến động của thị trường tại thời điểm đó. Do đó, việc tăng giá có thể được xem xét là hiệu quả nếu nó mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn hơn mà không gây tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng.

Vậy nên quan trọng là bạn phải nghiên cứu các đối thủ để hiểu sản phẩm của họ đang cạnh tranh như thế nào, giá bán ra thế nào và so sánh sản phẩm của mình với đối thủ dưới góc độ của người tiêu dùng. Sau khi đã nắm rõ những điều này thì bạn mới có thể hoạch định chiến lược định giá của mình trên thị trường một cách hoàn thiện nhất.

6. Sử dụng chiến lược marketing hiệu quả

Một phương pháp nữa cũng hiệu quả để cải thiện doanh số bán hàng và tăng doanh thu là sử dụng các chiến lược marketing hiệu quả. Bằng cách phân tích dữ liệu về hành vi tiêu dùng của khách hàng và nhu cầu về sản phẩm, doanh nghiệp có thể đưa ra các chương trình khuyến mãi có mục tiêu, định hướng trực tiếp đến từng đối tượng dựa trên những thông điệp quảng cáo tương ứng.

Để thu hút sự chú ý của khách hàng đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, bạn có thể thực hiện các chiến lược và kênh tiếp thị khác nhau như website, quảng cáo CPC, truyền thông xã hội, email marketing, content viral, tiếp thị truyền thống thông qua tờ rơi, biển quảng cáo,....

7. Cắt giảm chi phí để nâng cao doanh thu

Để nâng cao hiệu suất, tăng cường khả năng cạnh tranh cũng như tăng doanh thu, các doanh nghiệp thường phải quyết liệt thực hiện việc cắt giảm các nguồn lực không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển, tái đầu tư và sản xuất kinh doanh. Dưới đây là một số phương án cắt giảm chi phí giúp nâng cao doanh thu nhưng không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển của tổ chức mà bạn có thể thực hiện:

- Thương lượng giá tốt với nhà cung cấp: Đàm phán với các nhà cung cấp về giá cả là một cách để đạt được mức chi phí tốt nhất cho nguyên vật liệu và sản phẩm. Nếu cảm thấy rằng nhà cung cấp hiện tại không còn phù hợp với nhu cầu của tổ chức thì việc tìm một đơn vị mới là cần thiết để vừa đảm bảo về chất lượng sản phẩm vừa tối ưu hóa chi phí.

- Tăng cường sử dụng công nghệ: Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình kinh doanh và giảm chi phí ở nhiều lĩnh vực từ sản xuất đến tiếp thị. Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), phần mềm quản lý doanh nghiệp, hay giải pháp đám mây là những công nghệ mà bạn cần cân nhắc áp dụng để tăng cường hiệu suất và giảm lãng phí.

- Tối ưu hóa chi phí sản xuất: Các vật liệu dư thừa có thể được thanh lý, tái chế hoặc sử dụng để tạo ra sản phẩm mới. Bên cạnh đó, việc thuê kho bãi hoặc văn phòng, tối ưu quy trình sản xuất cũng là một cách mà nhiều doanh nghiệp áp dụng để cắt bớt chi phí sản xuất. Ngoài ra, bạn cũng nên điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên, tăng cường năng suất lao động để giảm bớt chi phí làm việc ngoài giờ hoặc thuê nhân sự thời vụ để giảm thiểu các khoản tiền không cần thiết.

- Tối ưu hóa hoạt động vận chuyển và lưu trữ: Cải thiện quy trình vận chuyển, hình thức giao hàng, tối ưu hóa quản lý lưu trữ, lưu kho hay áp dụng công nghệ là những cách hiệu quả để giảm lãng phí và tăng hiệu suất mà doanh nghiệp nên áp dụng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hoặc quản lý kho.

- Lựa chọn các giải pháp tài chính tiết kiệm: Chọn những đối tác chuyên cung cấp dịch vụ với giá cả cạnh tranh là một cách hiệu quả để giảm bớt chi phí. Đặc biệt với với các khoản vay, bạn cần phải lưu ý đến lãi suất để tránh những chi phí không cần thiết.

- Tăng cường quản lý tài chính: Quy trình quản lý tài chính tốt sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra cách tiết kiệm và cắt giảm chi phí không cần thiết. Vậy nên mỗi doanh nghiệp cần đảm bảo có quy trình quản lý tài chính rõ ràng, theo dõi kỹ lưỡng các chi phí và tận dụng mọi cơ hội để tiết kiệm ngân sách.
 

Tính doanh thu
 

8. Thúc đẩy các kênh bán hàng 

Chiến lược bán hàng đa kênh là một phương pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng hơn thông qua những nền tảng khác nhau như thiết bị di động, máy tính hoặc cửa hàng truyền thống. Khi bạn xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông, khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy cũng như ghi nhớ bạn hơn trong tâm trí và nếu người dùng có nhu cầu mua sắm thì họ chắc chắn sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để bạn dễ dàng có thêm đơn hàng mới và từ đó cải thiện doanh thu.

Ngoài việc tập trung vào các điểm bán truyền thống thì kinh doanh trực tuyến đã trở thành một xu hướng không thể thiếu trong thời đại công nghệ số ngày nay. Với hình thức này, bạn có thể tạo tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok,... hoặc tham gia vào các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,... cũng như thiết kế website bán hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình đến tất cả người dùng Internet.

9. Truyền động lực cho nhân viên

Đội ngũ nhân viên bán hàng chính là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên họ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ bền vững và chốt sales hiệu quả. Do đó, khi được động viên và hỗ trợ tốt, họ sẽ có động lực cao, tinh thần làm việc tích cực và sẵn lòng nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu doanh số đã cam kết.

Hiện nay, có nhiều cách để truyền năng lượng và động lực cho nhân viên hoàn thành chỉ số mục tiêu của họ, bao gồm:

- Tạo môi trường làm việc tích cực nhằm giúp nhân viên cảm thấy thoải mái và được tôn trọng, thúc đẩy họ làm việc hiệu quả hơn.

- Nhận được sự công nhận cùng lời khen ngợi đúng với nỗ lực của mình giúp nhân viên cảm thấy được động viên và tôn trọng hơn.

- Giúp nhân viên phát triển kỹ năng và tiềm năng của họ thông quan các khóa đào tạo, chuyến công tác nước ngoài,....
 

Doanh thu của doanh nghiệp
 

Nhìn chung, doanh thu không chỉ đơn giản là một thước đo để phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán mà còn trở thành yếu tố quan trọng giúp tổ chức xác định vị thế của mình trên thị trường. Do đó, một công ty chỉ có thể đạt được sự thành công khi có kế hoạch tăng trưởng doanh thu hiệu quả và bền vững. Hy vọng những kiến thức mà Phương Nam 24h chia sẻ trong bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về khái niệm doanh thu là gì, cách tính cũng như các phương pháp tăng trưởng doanh thu nhanh chóng cho tổ chức. Qua đó, bạn có thể định hình chiến lược kinh doanh của mình một cách tỉ mỉ và hiệu quả hơn.

Nội dung liên quan

Tin Kinh doanh khác

Black Friday là gì? Tại sao lại có ngày Black Friday?

Black Friday là gì? Tại sao lại có ngày Black Friday?

Black Friday là sự kiện mua sắm lớn trong năm, được hầu hết mọi người hưởng ứng với vô số chương trình khuyến mãi và giảm giá khủng.  
Mô hình 3C là gì? Giải mã mô hình 3C trong marketing

Mô hình 3C là gì? Giải mã mô hình 3C trong marketing

3C là mô hình đánh giá mức độ thành công của doanh nghiệp trên thị trường thông qua các yếu tố customer, competitor và company.
PEST là gì? Tất tần tật về mô hình PEST trong marketing

PEST là gì? Tất tần tật về mô hình PEST trong marketing

Áp dụng mô hình PEST một cách hiệu quả sẽ giúp bạn định hướng và phát triển doanh nghiệp bền vững trong thị trường cạnh tranh ngày nay.  
Top 13 cách kết thúc bài thuyết trình hoàn hảo, ấn tượng

Top 13 cách kết thúc bài thuyết trình hoàn hảo, ấn tượng

Với những cách kết thúc bài thuyết trình hoàn hảo, bạn có thể tạo ấn tượng cuối cùng và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.  
Sales promotion là gì? 3 chiến lược sales promotion tốt nhất

Sales promotion là gì? 3 chiến lược sales promotion tốt nhất

Sales promotion là chiến lược tiếp thị được thực hiện thông qua các hình thức đa dạng nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.
Key visual là gì? Tuyệt chiêu tạo key visual triệu view

Key visual là gì? Tuyệt chiêu tạo key visual triệu view

Key visual không chỉ là một hình ảnh sáng tạo mà còn thể hiện những thông điệp cốt lõi và hướng đi của chiến dịch quảng bá sản phẩm.