Chủ đề: môi trường

Nguyên nhân gây ra nhiều rác thải là gì?

Nguyên nhân dẫn đến việc có nhiều rác thải trong môi trường tự nhiên hiện nay phần lớn là do con người gây ra. Rác thải được phát sinh từ rất nhiều nguồn ...

Chất thải rắn sinh hoạt là gì?

Chất thải rắn sinh hoạt gồm rất nhiều loại và được chia thành các nhóm khác nhau. Loại rác thải này cần phải được thu gom và xử lý hiệu quả bằng các công ...

PHUONGNAM24H: HỮU ÍCH - NỔI BẬT - ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC